cj-bn

Motivele pentru care se dorește lift exterior la CJ BN

Consiliul Județean BN va avea lift exterior.

„Terenul aferent investiţiei este situat în intravilanul Municipiului Bistriţa şi este în proprietatea Statului Roman, cu drept de administrare către Prefectura Judeţului Bistriţa-Năsăud şi prin contract de atribuire în folosinţă cu titlu gratuit de spaţii cu destinaţia birouri Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud conform CF nr. 72190.

Se doreşte instalarea unui lift la clădirea administrativă, care nu afectează caracteristicile istorice arhitecturale specifice centrului istoric al municipiului, precum și amenajarea spaţiului verde situat în nord-estul Palatului Administrativ, care va îmbogăți calitatea spaţiului public urban, intervenţie care de asemenea nu implică modificări ale aspectului centrului istoric”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul propus este important pentru creşterea calităţii suprafeţelor spaţiilor verzi din Municipiul Bistriţa în vederea apropierii de normele şi de standardele europene privind spaţiul verde. Amenajarea spaţiilor verzi se înscrie şi din acest punct de vedere în priorităţile oraşului. Investiţia vizează amenajarea spaţiului verde adiacent Palatului Administrativ, amenajările se vor realiza pe o suprafaţă de 2234 mp, va fi amenajat un spațiu pentru fumat, se vor amplasa obiecte de mobilier urban, se vor reconfigura aleeile se vor realiza lucrări de întreținere a vegetației și plantare de arbuști.

„Vegetaţia prezentă în acest moment în zona studiată este compusă din arbori, arbuşti şi plante perene. Gazonul este degradat, amestecat cu buruieni şi neuniform. Mobilierul urban lipseşte. Aleile pietonale sunt acoperite cu dale de beton, iar în unele porţiuni incomplete sau distruse de rădăcinile arborilor din apropierea lor, platforma pentru depozitarea deşeurilor nu este împrejmuită. Se simte nevoia amenajării unui spaţiu verde într-o zonă care atrage un număr atât de mare de persoane.
Se propun de asemenea lucrări necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități de deplasare la nivelele superioare ale sediului Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, respectiv efectuarea unor lucrări de instalare a unui lift exterior pentru transport persoane.
Amplasament lift: în exteriorul clădirii, la intersecţia dintre corpul A si corpul B al clădirii, cu acces in cabina de lift din holul central al imobilului, la nivelele parter, etaj 1, etaj 2 și mansardă.
Soluţia funcţională
– Ascensor pentru 8 persoane, amplasat în exteriorul clădirii, cu acces din holul central, la fiecare nivel: parter, etaj 1, etaj 2, mansardă;
– Se va realiza un acces nou, de pe faţada posterioară a clădirii, din zona spaţiului verde propus pentru amenajare în prezentul proiect;
– Accesul nou este poziţionat la nivelul parterului, lângă ascensor;
– Accesul va cuprinde podest + scară exterioară cu structura din beton, usă exterioară și copertină din sticlă securizată;
Structura de rezistență
– Fundaţie – radier general sub putul liftului (putul liftului coboara până la cota – 1,30 față de cota + 0,00 = cota parterului. Fundaţia va fi executată cu rost de dilatație față de clădirea existentă;
– Suprastructura metalică pentru putul liftului, cu rost de dilatație față
de clădirea existentă;
– Acoperiş şarpantă de lemn peste hol mansardă – zona acces lift și putul liftului;
Lucrări de arhitectura propuse
Lucrări de arhitectură aferente ascensorului (după montarea structurii de rezistență a ascensorului)
– Placare soclu cu piatră naturală;
– Închiderea perimetrală a structurii ascensorului;
– Montarea faţadei cortină pe una din laturile ascensorului;
– Închidere interioară la acces in lift;
– Realizarea pardoselii în zona de acces lift;
– Zugrăveli interioare pe pereți și tavane;
Intervenţii – lucrări de arhitectura la holuri clădire existenta
Parter
– Desfacerea tâmplariei exterioare existente – zona unde va fi amplasat liftul;
– Desfacerea unei porţiuni din pardoseala (piatră naturală + șapă), pentru executarea lucrărilor aferente instalării liftului;
– Închideri parţiale cu zidărie de cărămidă de 25 cm grosime – conf. planşe arhitectură;
– Buiandrug deasupra golului de ușă;
– Montarea unei tâmplarii noi ușa exterioară;
– Reparaţii la tencuieli existente deteriorate în etapa de şantier + tencuieli drișcuite pe zidării noi;
– Refacere pardoseală;
Etaj 1 si etaj 2
– Desfacerea tâmplăriei exterioare existente – zona unde va fi amplasat liftul;
– Închideri parţiale cu zidărie de cărămidă;
– Montarea de tâmplarii noi;
– Montarea, în fața ferestrelor, de balustrade metalice. Reparaţii la tencuieli existente deteriorate în etapa de şantier și executarea de tencuieli driscuite interioare pe zidarii noi;
– Refacere pardoseală;
Mansardă, pod nou + invelitoare
– Desfacerea tâmplăriei exterioare existente – zona unde va fi amplasat liftul;
– Desfacerea parapetului de fereastra existent, inclusiv glaful din beton armat de la fereastra;
– Desfacerea invelitorii si a termoizolatiei de peste hol mansarda;
– Desfacerea burlanului existent in zona in care va fi amplasat liftul, pe toata inaltimea;
– Executarea lucrărilor de structura: perete + grinzi de beton, structuri de lemn (planseu peste mansarda + şarpanta);
– Executarea unui planseu orizontal peste mansarda- zona acces in lift, inclusiv deasupra puţului de lift. Sub planseul orizontal se va monta un tavan fals din gipscarton pe structura metalica;
– Executarea de închideri laterale;
– Montare învelitoarea peste zona in care se fac lucrări;
– Montarea de jgheaburi noi, din tabla prevopsita culoare gri;
– Montarea a doua burlane;
Lucrări exterioare
– Construcţie ascensor;
– Soclul ascensorului (din beton) va fi placat cu piatra naturala culoare gri,
– Scara acces nou creat;
– Podestul si scările vor fi placate cu piatra naturala;
– Se va monta o balustrada metalica pe latura opusa liftului;
– Se va monta o copertina din sticla securizata cu tiranti care va fi ancorata in peretele clădirii existente, deasupra noului acces;
– Refacere finisaje faţada existenta;
– Pe pereţii exteriori ai clădiri existente se va monta termosistem;
– Trotuarul de garda pe zona afectata de lucrări va fi din dale de beton;
– Pe direcţia celor doua burlane noi se va monta, in trotuar, o rigola din elemente de beton prefabricate care sa dirijeze apele pluviale spre spaţiul verde”, se arată tot în expunerea de motive a proiectului.

Valoarea estimată a proiectului  este 562010,34 lei, din care  C+M 394277,09 lei, iar durata execuției  este de 5 luni.

(7)

Leave a Reply