card

Noi investigații scumpe și tratamente decontate de Casa de Asigurări

Proiectul noului contract cadru din sănătate prevede decontarea în ambulatoriu a RMN-ului sâni nativ (adică fără substanţă de contrast) şi RMN sâni cu substanţă de contrast, a electromiografiei şi tratamentului fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale. De asemenea, s-au introdus în pachetul de servicii medicale de bază proteza de gambă modulară cu manşon din silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă acordată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani cu malformaţii congenitale.

Nu este necesară prezentarea biletului de internare pentru pacienţii care au scrisoare medicală la externare, cu indicaţie de revenire pentru internare, precum şi pentru pacienţii cu hemofilie aflaţi în programul naţional de hemofilie. Modificările sunt valabile şi pentru internare continuă, şi pentru spitalizare de zi, prevede proiectul de hotărâre privind noul contract cadru din sănătate.

Au fost revizuite reglementările referitoare la situaţiile în care CAS sesizează neconcordanţe între medicamentele, materialele sanitare eliberate în tratamentul ambulatoriu şi cantitatea de medicamente, materiale sanitare achiziţionate; în aceste situaţii CAS sesizează mai departe instituţiile abilitate de lege să controleze unităţile respective.
Dacă la finalizarea controlului se stabileşte vinovăţia furnizorului, contractul în derulare se reziliază de plin drept, cu recuperarea contravalorii tuturor medicamentelor eliberate în perioada verificată de instituţiile abilitate şi decontate de CAS.

Aceeaşi procedură se aplică şi dacă CAS constată neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate în ambulatoriu şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi, conform facturilor, şi utilizaţi în efectuarea investigaţiilor. În aceste situaţii, CAS sesizează mai departe instituţiile abilitate de lege să controleze unitatea respectivă.
Dacă la finalizarea controlului de către instituţiile abilitate se stabileşte vinovăţia furnizorului , contractul în derulare se reziliază de plin drept, cu recuperarea contravalorii tuturor serviciilor medicale paraclinice efectuate de furnizor în perioada verificată de instituţiile abilitate şi decontate de către de CAS.

Proiectul de hotărâre mai prevede că furnizorii autorizaţi de Ministerul Sănătăţii să acorde servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi (care nu încheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în spitalizare continuă), inclusiv centrele de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, nu pot intra în relaţie contractuală cu CAS dacă nu asigură asigură prezenţa medicului/medicilor de specialitate, pentru un program de activitate de minimum şapte ore pe zi.

(10)

Leave a Reply