bani

Noi modificări la nivelul AJPIS

Miercuri, 5 octombrie 2016, Guvernul României a aprobat Hotărârea Guvernului nr. 725/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială publicată în Monitorul Oficial al României nr. 792 din 7 octombrie 2016.

„Începând cu acest an, evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenție de la bugetul de stat, se realizează de către comisia de evaluare şi selecţionare, constituită la nivelul Agenției Judeţene pentru Plăţi şi Inspecție Socială, în a cărei rază teritorială își are sediul asociaţia sau fundaţia. Pentru anul 2017, cererea însoţită de documentele solicitate se depune în pachet închis la registratura Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud (mun. Bistrița, str. L. Rebreanu, nr. 59), până la data de 31 octombrie 2016, ora 16,30 .
Detalii cu privire la cuantumul subvenției/persoană asistată, condițiile de eligibilitate, categoriile de cheltuieli finanțate, documentația solicitată, precum și criteriile de evaluare prevăzute de către actul normativ susmenționat, se regăsesc la adresa:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziunesi-asistenta-sociala/818-subventii
Informații suplimentare legate de programul de subvenționare al furnizorilor de servicii sociale pot fi obținute și de la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială din mun. Bistrița, str. L. Rebreanu, nr. 59, la numerele de telefon 0263232224, 0263213753, 0263232409 sau la adresa:
http://ajpsbn.xhost.ro/anunturi/2016/subventii.pdf „, informează directorul executiv al AJPIS BN, Bob Nastasia-Ani.

(3)

Leave a Reply