ajofm

Noi programe de formare profesională

Pentru şomerii cu studii superioare A.J.O.F.M.Bistriţa – Năsăud organizează două noi programe de formare profesională: “formator” şi “manager proiect”.

„Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud prin Centrul propriu de Formare Profesională, organizează pentru şomerii absolvenţi de studii superioare, două noi programe de formare profesională în ocupaţiile de „formator” şi „manager proiect”.
Programul de formare profesională în ocupaţia „formator” este de specializare, Cod COR 242401, cu durata de pregătire de 4 săptămâni. Programa de pregătire cuprinde 120 ore, din care pregătirea teoretică 40 ore, iar cea practică 80 ore”, informează Otilia Râpan, directorul executiv al AJOFM BN.

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă. Dintre unităţile de competenţă specifice dobândite la absolvire, amintim:
– pregătirea programului/stagiului de formare;
– pregătirea formării practice;
– realizarea activităţilor de formare;
– evaluarea participanţilor la formare şi evaluarea programului/stagiului de formare;

Programul de formare profesională în ocupaţia “manager proiect” este de specializare, Cod COR 242101, cu durata de pregătire de 3 săptămâni. Ocupaţia „manager proiect” are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional. Programul de curs de 90 de ore conţine prezentarea unor concepte teoretice (30 ore) şi instrumente practice (60 ore) pentru o serie de domenii funcţionale, care sunt componente esenţiale ale competenţei şi performanţei managementului de proiect la acest nivel. Dintre acestea amintim: stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului; stabilirea specificaţiilor proiectului; stabilirea criteriilor de succes ale proiectului; stabilirea activităţilor specifice proiectului şi esalonarea lor în timp; estimarea şi bugetarea costurilor; gestionarea utilizării resurselor; planificarea şi controlul achiziţiilor şi contractelor; managementul contractelor; urmărirea şi controlul riscurilor; selectarea şi managementul echipei de proiect; stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului; stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate; managementul implementării, etc.

Aceste două programe de formare profesională se adresează doar absolvenţilor de studii superioare şi se organizează gratuit pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).
Pentru înscrierea la un program de formare profesională sunt necesare următoarele documente:
– cerere tip (se completează la sediul A.J.O.F.M. B – N);
– copie act de identitate;
– copie certificat de naştere;
– copie certificat căsătorie (pentru femei);
– copie diplomă studii (ultimul act de studii);
– carnet de şomer sau adeverinţă din care să rezulte înregistrarea la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă;

„Persoanele interesate să urmeze aceste programe de formare profesională organizate de agenţie, sunt invitate să se înscrie la sediul Centrului de Formare Profesională din Bistriţa, strada Gării, nr. 2 – 4, etaj ll, telefon 0263 – 236296”, a mai adăugat Otilia Râpan, directorul executiv al AJOFM BN.

(5)

Leave a Reply