ipj

Noutate la actul de identitate și plata amenzii

Actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bistriţa Năsăud.

„Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Atât copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bistriţa Năsăud, respectiv cabinet@bn.politiaromana.ro.

Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliție, trebuie să transmiteți dovada plății amenzii la e-mailul Inspectoratului de Poliție Județean Bistriţa Năsăud, din care face parte agentul constatator care v-a sancționat.

De asemenea, nu mai este nevoie să veniți cu copie xerox a cărții de identitate pentru a obține documente eliberate de poliție. Este suficient să transmiteți copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul instituţiei noastre”, informează IPJ BN.

Totodată, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

(1)

Leave a Reply