primarie

Noutăți pentru activitățile nonporfit de interes local

A fost elaborat Proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă.

„În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, se aduce la cunoştinţă publică faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre pentru aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse la Centrul de Relaţii Publice al Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2, până la data de 6 ianuarie 2017.
Persoanele sau organizaţiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro, secţiunea CONSILIUL LOCAL – Proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi la Centrul de Relaţii Publice al Primăriei, situat în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2”, informează municipalitatea.

(0)

Leave a Reply