Peste 170 extrase CF noi, înmânate

Primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Teodor Creţu, a înmânat proprietarilor 171 extrase CF noi pentru suprafaţa de 75,21 ha, pentru imobile din municipiul Bistriţa amplasate în ridurile „Cighir” – sectorul cadastral 577, „După Hill” – sectorul cadastral 966, „Rât Crainimăt” – sectorul cadastral 1147 Bistriţa şi ridul „Peste Vale” sectorul cadastral 398 – localitatea componentă Unirea.

„În total, la nivelul municipiului Bistriţa sunt eliberate 3130 CF-uri pentru suprafaţa de 5635,27 ha, respectiv 38,74% din totalul suprafeţei municipiului Bistriţa cu localităţile componente.
Realizarea cu succes a lucrării de cadastru general se datorează în primul rând participării cetăţenilor care au răspuns pozitiv la invitaţia primăriei, manifestând interes pentru această lucrare, permiţând accesul executantului în imobil, respectiv pe proprietate, pentru realizarea măsurătorilor şi prezentând reprezentantului primăriei documentele de proprietate chiar şi în copie legalizată la notarul public dacă aşa a prevăzut legea modificată.
Executarea lucrărilor de cadastru şi eliberarea noilor extrase CF este posibilă datorită bunei colaborări între executant, reprezentanţii primăriei şi reprezentanţii O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud – cei care verifică situaţia cadastrală a fiecărui imobil atât în faza de birou cât şi în deplasările din teren, având în vedere toate documentele ce privesc un imobil”, informează municipalitatea.

(0)

Leave a Reply