djst

Peste 25.000 pentru concurs local de proiecte de tineret

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa Năsăud în perioada 16 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016.

Tema Concursului este „Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii”.

Obiectivele concursurilor sunt:
• Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală;
• Stimularea interesului tinerilor şi studenţilorde a participa la activităţi de educaţie non-formală;
• Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluşi social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale şi informale şi a recunoaşterii competenţelor dobândite;
• Creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate;
• Creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la vot;
• Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat;
• Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri şi studenţi.

Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunităţi reduse (tineri cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, tineri care aparţin etniei romă, tineri care aparţin minorităţilor sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEETs), tineri imigranţi etc.).

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, astfel:
• asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite şi care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
• Fundaţiile Judeţene pentru Tineret şi a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Tineret, care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările şi completările în vigoare.

Calendarul de desfăşurare a Concursului este:
– depunerea proiectelor: 16 mai – 16 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bistriţa Năsăud, Loc. Bistriţa, strada Parcului nr. 1 sau prin poşta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bistriţa Năsăud, prin poştă, înregistrate după data de 16 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bistriţa Năsăud, după data de 16 iunie 2016, ora 16.00);
– etapa de analiză administrativă:17-21 iunie 2016;
– afişarea rezultatelor etapei de analiză administrativă: 22 iunie 2016;
– clarificări şi completări: 23 -29 iunie 2016;
– verificarea clarificărilor şi completărilor depuse: 30 iunie – 01 iulie 2016
– afişarea rezultatelor etapei administrative: 01 iulie 2016;
– evaluarea pe bază de punctaj: 01 – 05 iulie 2016;
– afişarea rezultatelor: 06 iulie 2016;
– depunerea contestaţiilor: 07 – 08 iulie 2016;
– analiza contestaţiilor şi afişarea acestora: 11-14 iulie 2016;
– afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016
– perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie- 13 noiembrie 2016

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud, este de 25.980 lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 lei alocaţi pentru activităţi de formare pentru membrii organizaţiei şi voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizaţională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei), potrivit unui comunicat.

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pe site-ul direcţiei Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bistriţa Năsăud, (www.sportsitineretbn.ro).
Informaţii suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2016 se pot solicita la adresa de mail djst.bistritanasaud@mts.ro.

(0)

Leave a Reply