criminalistica

Peste 400 identificări criminalistice în anul 2015

În anul 2015, s-au desfăşurat activităţi la 1.639 de cercetări la faţa locului, 311 percheziţii, reconstituiri, recunoaşteri din grup, 59 de acţiuni în colaborare cu celelalte structuri, 20 de videofilmări. În 36 de cazuri s-au descoperit şi ridicat urme create de mănuşi.

„Au fost întocmite 235 de rapoarte de expertiză şi constatări tehnico-ştiinţifice, dintre care 33 dactiloscopice, 115 grafice, 27 traseologice, 60 balistice, fiind examinate 3.596 de materiale în litigiu sau modele de comparaţie.
De la faţa locului au fost ridicate 1.580 de urme papilare şi au rămas în evidenţă, după excluderea cercului de tangenţă, 617 urme papilare şi 13.025 de alte categorii de urme, dintre care 736 biologice, 27 microurme, 192 înscrisuri, 12.070 de alte urme. Nu au existat cazuri cercetate din punct de vedere criminalistic în care să nu fie identificate şi ridicate urme”, potrivit IPJ BN.

În sistemul AFIȘ au fost examinate 531 de urme papilare, acestea reprezentând 194 de cazuri. Au fost reexaminate 2.489 de urme din evidenţă, iar în urma comparaţiilor dactiloscopice s-au identificat 86 de persoane, în sarcina cărora s-au reţinut 78 de infracţiuni, în cauze cu autori necunoscuţi.
Au fost înaintate, pentru implementare, 985 de fişe decadactilare cu impresiuni digitale.
Sistemul IMAGETRAK a fost alimentat cu 1.188 de fişe ale persoanelor.
Prin sistemele informatice criminalistice au fost realizate 408 identificări criminalistice în 256 de cauze.

(10)

Leave a Reply