Posta-Romana

Poșta Română actualizează tarifele

Poșta Română, a decis actualizarea unor tarife la produse din sfera serviciului universal.

Poșta Română nu operează nicio modificare tarifară care să nu respecte reglementările legale în vigoare și principiile stabilite de ANCOM.
Modificările tarifare au loc de la 1 martie 2016.

Acestea sunt următoarele:
Trimiteri interne din sfera serviciului universal (tarife scutite de TVA):
Colete postale interne, cu greutate până la 10 kg (inclusiv)
-ultima modificare operată: în 2008
-tariful fix/trimitere se va majora de la 1,20 lei/trimitere la 4,30 lei/trimitere, în timp ce tariful pe fiecare kilogram sau fracție de kilogram se va diminua de la 1,20 lei/kg la 0,50 lei/kg;
-se va modifica structura tarifară a trimiterilor RETUR, având ca obiect colete poștale cu greutate până la 10 kg (inclusiv), prin introducerea, pe lângă tariful pe fiecare kilogram sau fracție de kilogram de 0,50 lei, a unui tarif fix/trimitere de 1,50 lei/trimitere;
-în cazul prezentării unui volum de colete poștale interne, cu greutate până la 2 kg (inclusiv) de peste 50 trimiteri/luna, clienții Poștei Române pot accesa noua grilă de tarife speciale, beneficiind astfel de tarife reduse cu până la 30%.

Trimiteri internaționale din sfera serviciului universal (tarife scutite de TVA):
1. Trimiteri internaționale de corespondența neprioritară/prioritară, cu greutate până la 2 kg (inclusiv)
-ultima modificare operată: în 2004
-s-a eliminat tarifarea diferențiată pentru Europa/Restul lumii, în cazul trimiterilor prioritare.
2. Trimiteri internaționale de imprimate internaționale neprioritare/prioritare cu greutate până la 2 kg (inclusiv)
-ultima modificare operată: în 2004
-s-a eliminat tarifarea diferențiată pentru Europa/Restul lumii, în cazul trimiterilor prioritare;
-tarifele practicate pentru trimiterile internaționale de imprimate neprioritare/prioritare cu greutate până la 2 kg (inclusiv) vor fi la același nivel cu cele aferente trimiterilor de corespondență internațională neprioritară/prioritară cu greutate până la 2 kg (inclusiv).
3. Trimiteri internaționale recomandate prioritare
-ultima modificare operată: în 2004

(15)

Leave a Reply