DGASPC

Posturi libere la DGASPC BN

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi libere. Proba scrisă are loc în data de 21.11.2016, iar interviul la data de 23.11.2016.

Funcţiile contractuale de execuţie vacante sunt:
1. Educator (S), grad debutant – 1 post în cadrul Centrului Pentru Protecția Copilului Bistrița;
2. Administrator I – 1 post – în cadrul Centrului pentru Protecţia Copilului Bistriţa;

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții specifice:
1. Pentru funcţia de educator (S), grad debutant – 1 post în cadrul Centrului pentru Protecţia Copilului Bistrita;

– studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv, superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Psihologie si Ştiințe ale Educației
– vechime în specialitatea studiilor – 0 ani;

2. Pentru funcţia de Administrator I – 1 post în cadrul Centrului pentru Protecţia Copilului Bisțrița;

– studii : Diplomă de absolvire a invățământului postliceal de specialitate economic sau tehnic sau diplomă de bacalaureat in profil economic sau tehnic.
– Vechime in activitate – 4 ani.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Concursul se va desfăşura în zilele de 21.11.2016 (proba scrisă) şi 23.11.2016 (interviul). Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de înscriere sunt afişate la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud, loc. Bistriţa, str. Sucevei, nr. 1-3.

Perioada de înscriere este 31.10.2016-11.11.2016.

Informatii suplimentare se pot obţine la adresa sus-mentionată sau la telefon 0263/230502, Compartimentul resurse umane, sănătate şi securitate în muncă.

(57)

Leave a Reply