DGASPC

Posturi libere la DGASPC

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud organizează în data de 27.12.2016 – proba scrisă, respectiv 29.12.2016 – interviul.

 

Concursul este pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante:

I. Consilier, clasa I, gradul debutant în cadrul Compartimentului Plasamente Rezidențiale, La Rude, Alte familii, un post pe perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:

– condiţii de studii: universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv, superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistenţă socială, teologie – specializarea teologie asistenţă socială;
– vechime în specialitatea studiilor, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2): – 0 ani.

Concursul se va desfăşura în zilele de 27.12.2016 (proba scrisă) şi 29.12.2016 (interviu). Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de înscriere sunt afişate pe site-ul (www.dgaspcbn.ro) şi la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa Năsăud, loc. Bistriţa, str. Sucevei nr. 1-3.

Perioada de înscriere este 25.11 – 16.12.2016.

Informatii suplimentare  la telefon 0263/230502, Compartimentul resurse umane, sănătate şi securitate în muncă.

(49)

Leave a Reply