muzeu

Prelungire a perioadei de implementare a proiectului pentru Muzeu

Se prelungește perioada de implementare a proiectului „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud” până în data de 30.04.2017.

Valoarea totală a proiectului se majorează cu suma de 571.985,45 lei, respectiv de la suma de 6.250.379 lei la suma de 6.822.364,45 lei, reprezentând valoarea eligibilă majorată a proiectului în sumă de 6.493.998 lei și cheltuielile neeligibile în sumă de 328.366,45 lei, conform bugetului, informează CJ BN.

Se majorează bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 după cum urmează:
a) la venituri se majorează cu suma de 322.049 lei la Capitolul 42.08.60 “Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE”;
b) la cheltuieli se majorează cu suma de 322.049 lei la Capitolul 67.08.03.03. “Muzee”.

„Modificarea activităților și sub-activităților proiectului a impus completarea și modificarea Planului achizițiilor publice din cererea de finanțare parte integrantă și anexă la contractul de finanțare nr. PA16RO12-LP6/18.12.2014.
Valoarea totală a proiectului aprobată prin Actul Adițional nr. 3, din 07.10.2016 la contractul de finanțare, ca urmare a adăugării unor activități noi, se modifică astfel:
Valoarea totală eligibilă a Proiectului ce face obiectul finanţării este de maxim 6.493.998 lei (şase milioane patru sute nouăzeci şi trei de mii nouă sute nouăzeci şi opt de lei), echivalentul a 1.469.064,13 Euro (un milion patru sute şaizeci şi nouă de mii şaizeci şi patru de euro şi treisprezece eurocenţi), calculat la cursul de schimb InforEuro de la data semnării contractului (1 euro= 4,4205 lei), din care:
• Valoarea eligibilă nerambursabilă este de maxim 6.493.998 lei (şase milioane patru sute nouăzeci şi trei de mii nouă sute nouăzeci şi opt de lei), echivalentul a 1.469.064,13 Euro (un milion patru sute şaizeci şi nouă de mii şaizeci şi patru de euro şi treisprezece eurocenţi), reprezentând o rată de 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
• Valoarea contribuţiei eligibile a Promotorului de proiect este de minim 0 lei (zero lei), echivalentul a 0 Euro (zero euro), reprezentând 0% din valoarea totală eligibilă a proiectului
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 72 din 20.05.2016 privind suportarea din bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud a unor cheltuieli neeligibile pentru obiectivul „Concept de amenajare, funcționare și revitalizare a unor spații interioare și curții Muzeului Județean Bistrița-Năsăud”, s-a aprobat suportarea din bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud a unor cheltuieli neeligibile în valoare totală de 249.936,45 lei ( inclusiv TVA )”, se arată în expunerea de motive.

(0)

Leave a Reply