DESEU

Prelungirea contractului…

Astăzi, 24 noiembrie, de la ora 16:00, are loc Ședință Extraordinară a Consiliului Județean.

Următorul proiect se află pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru aprobarea prelungirii Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare nr. 1908/02.09.2016, respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S.C. SUPERCOM S.A.
Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

„Prin Adresa nr.2731/23.11.2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud a solicitat aprobarea prelungirii Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare nr. 1908/02.09.2016, respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud şi S.C. SUPERCOM S.A., pe o perioadă de 3 luni, întrucât la data de 02.12.2016 se împlineşte termenul contractului.
În Adresa anterior menţionată,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud motivează necesitatea prelungirii Contractului de achiziție publică a serviciului public de salubrizare nr.1908/02.09.2016 în scopul asigurării continuităţii serviciului de salubrizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, justificat de faptul că până la acestă dată nefiind publicate Normele de aplicare ale Legii Nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aparatul tehnic al Asociaţiei s-a aflat în imposibilitatea finalizării şi desfăşurării procedurii de atribuire a contractului de concesiune a serviciului către un nou operator.
Astfel, potrivit prevederilor Legii nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, iar exercitarea acestora este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei”, se arată în expunerea de motive.

(3)

Leave a Reply