cotfas

Prelungirea detaşării doamnei Cotfas Liliana

Începând cu data de 01.12.2016, se prelungește detaşarea doamnei Cotfas Liliana, în funcţia publică de conducere, director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud.

„Conform prevederilor Legii nr.281/12.12.2011 perioada de detaşare a poliţiştilor şi personalului contractual de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se prelungeşte cu 6 ani, cu acordul acestora. Prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.II/2151 din 24.01.2012 s-a prelungit detaşarea pe o perioadă de 6 (şase) ani a doamnei comisar şef de poliţie Cotfas Liliana, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean nr.68/2016 la data de 30.11.2016 expiră perioada de detaşare pe funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud de către doamna Cotfas Liliana.
Doamna Cotfas Liliana a comunicat acordul său privind detaşarea pe funcţia publică de conducere, director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud prin adresa nr.2862 din 25.10.2016 înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/15997 din 25.10.2016.
Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin adresa nr.3752086 din 10.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.II/16927 din 11.11.2016, a avizat detaşarea doamnei Cotfas Liliana în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, conform prevederilor Legii nr.281/2011.
Având în vedere faptul că doamna Cotfas Liliana îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor, pentru pelungirea detaşării în funcţia publică de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud şi necesitatea asigurării conducerii instituţiei în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii instituţiei, propun prelungirea detaşării doamnei Cotfas Liliana, începând cu data de 01.12.2016, în funcţia publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, până la data de 15.12.2017”, se arată în expunerea de motive.

(41)

Leave a Reply