maini

Program aprobat pentru vârstnici

Guvernul a aprobat Programul național pentru „Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”.

Căminele pentru persoane vârstnice pot fi finanțate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului de specialitate și a cheltuielilor curente de funcționare, astfel încât să asigure revizuirea și implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire, precum și scurtarea timpului de soluționare a cererilor în așteptare, acordând prioritate identificării de soluții pentru acordarea serviciilor de îngrijire în comunitate și la domiciliu.
Bugetul alocat acestui program de interes național este de 9 milioane lei, iar perioada de derulare a programului nu depășește data de 30 noiembrie 2016. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu această destinație.

„Mai precis, un procent de minimum 30% din sumă va fi folosit pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului de specialitate angajat în cămin, iar restul pentru cheltuielile curente de funcționare.
În acest sens, a fost alocată suma de 9 milioane lei, bani care provin din bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV, cu precizarea că perioada de derulare a programului este în limita acestei sume, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2016.
Finanţarea se face în baza cererilor întocmite de serviciile publice de asistență socială în subordinea sau coordonarea cărora funcţionează căminele pentru persoane vârstnice, metodologia de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor urmând a fi aprobată prin ordin MMFPSPV, în termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ aprobat astăzi.
Prin noul program se urmărește creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele publice și, în același timp, reducerea numărului cererilor în așteptare. În plus, acesta va avea ca impact și creșterea numărului persoanelor vârstnice evaluate ca independente din punct de vedere al autonomiei fizice, psihice și mentale, a persoanelor integrate în familie sau în comunitate, ori cu viață socială activă.
La nivelul anului 2015, 47 din cele 118 cămine publice au personal de specialitate insuficient, adică numai 49% din totalul angajaților. În plus, peste 1.400 persoane vârstnice se află pe listele de așteptare pentru a beneficia de găzduire și servicii de îngrijire personală într-unul din aceste căminele publice”, informează Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

În anul 2015, Guvernul României a elaborat Strategia pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice. Aprobată prin HG nr. 566/2015, aceasta are printre obiectivele principale „obţinerea unei independenţe şi a unei siguranţe mai mari pentru persoanele vârstnice cu necesităţi de îngrijire de lungă durată”, sprijinirea persoanei vârstnice pentru a rămâne în familie sau la domiciliu cât mai mult timp posibil având o importanță deosebită.

sursa foto. literaturadeazi

(2)

Leave a Reply