primaria

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bistriţa

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bistriţa şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului Local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna martie 2016.

„Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria municipiului Bistriţa, Registratură – Centrul de relaţii publice din str. Gheorghe Şincai, nr. 2, până la data de 29.02.2016 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263- 231046 sau prin email, la adresa primaria@primariabistrita.ro”, informează municipalitatea.

(21)

Leave a Reply