Proiect de peste 1 milion de euro pregătit de APM BN

Proiect de peste 1 milion de euro pregătit de APM BN în vederea realizării planurilor de management pentru 7 situri Natura 2000 și 2 arii naturale protejate de interes național.
Agenția pentru Protecția Mediului are în pregătire elaborarea și depunerea unei cereri de finanțare în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 4 , pentru proiectul:”Elaborarea Planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu-Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătura, ROSCI0395 Dealul Pădurea Murei- Sângeorzu Nou, ROSCI0396 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de Sare de la Sărățel și 2209 La Sărătura”.

„Situația actuală ne indică faptul că lipsa unor studii recente cu privire la distribuția habitatelor și speciilor din cele 7 situri Natrua 2000, a unor studii care să analizeze impactul activităților care se desfășoară în interiorul și vecinătatea acestor arii protejate și care influențează starea de conservare, precum și lipsa unui plan de management, participativ și adaptat fiecărei arii protejate, nu permit menținerea stării favorabile de conservare a acestora.
Proiectul propus reprezintă un prim pas în managementul durabil a celor 7 situri de importanță comunitară, prin realizarea și aprobarea prin norme legale a 7 planuri de management, care vor asigura elaborarea și implementarea pe termen lung a acelor măsuri care au potențialul de a contribui la implementarea Directivei Habitate în România, de a elimina amenințările critice și de a crește capacitatea de management a custodelui prin dezvoltarea unui sistem de evaluare a stării de conservare pentru speciile și habitatele de interes comunitar, studii socio-economice și acțiuni de informare conștientizare în vederea elaborării planurilor de management aferente siturilor Natrura 2000 menționate anterior.
Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 28 de luni, în valoare estimativă de -101 3127,78 de Euro.
Rezultatele prognozate a se obține prin implementarea acestui proiect sunt: creșterea nivelului de cunoaștere a biodiversității din arealul ariilor protejate, creșterea nivelului de protecție și conservare a speciilor și habitatelor vizate de legislația europeană, consolidarea unui management adecvat, eficient care să asigure conservarea proactivă a biodiversității și peisajului, integrarea populației locale, aleșilor locali, liderilor informali ai comunităților locale și vizitatorilor în activitățile de elaborare, planificare și implementare a măsurilor de management ce se implementează în arealul ariilor protejate”, se arată într-un comunicat semnat de directorul executiv al APM BN, biolog chimist Sever Ioan Roman.

(2)

Leave a Reply