CJ

Proiecte pe ordinea de zi, la CJ BN

Prima ședință ordinară după constituire și alegerea conducerii CJ BN, are loc, miercuri 27 iulie, de la ora 15.00.
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 20 mai 2016

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței de constituire a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 24 iunie 2016

3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ioan-Alin Demian

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/2013 privind numirea Comisiei de nominalizare şi acordare a premiilor şi recompenselor financiare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliile de administratie ale unitātilor de învătământ special de stat din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

Inițiator: Alexandru Pugna — vicepreședinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistență Educațională Bistrița-Năsăud

Inițiator: Alexandru Pugna — vicepreședinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administrație al Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Consiliul de administraţie al Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud

Inițiator: Alexandru Pugna — vicepreședinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni în Colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bistrița-Năsăud

Inițiator: Alexandru Pugna — vicepreședinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A. Bistriţa

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „AQUABIS” S.A. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud nr. 160/09.12.2013 privind numirea comisiei de negociere pentru cumpărarea unor terenuri situate în comuna Bistriţa Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

14. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei nr. 40/A/2010 pronunțată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud în Dosar nr. 7774/190/2006, prin cumpărarea unui teren, în suprafață de 1060 mp, situat în municipiul Bistriţa, identificat în Cartea funciară nr. 77781. Bistriţa, proprietate a domnului Pugyi Attila Levent

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului judeţean Bistrița-Năsăud pentru trimestrul II al anului 2016

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

16. Proiect de hotărâre privind a patra rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud pe anul 2016

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

17. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a Clubului Sportiv Municipal Bistrița pentru participarea echipei de handbal feminin senioare în Liga Națională, sezonul competitional 2016-2017

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Bistriţa-Năsăud nr. 161/25.11.2015 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în baza Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Alexandru Pugna — vicepreședinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului județului Bistrița-Năsăud în Consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Bistriţa-Năsăud în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare a judeţului Bistrița-Năsăud”

Inițiator: Ioan Țintean — vicepreședinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului judeţului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud”

Inițiator: Ioan Țintean — vicepreședinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 146/2015 pentru modificarea şi înlocuirea Anexei aprobată la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 162/2014 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Bistrița-Năsăud şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 161/2014 privind constituirea Consiliului Tehnico-Economic (CTE) ca organ consultativ la nivelul Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare (ROF) al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud

25. Diverse.

(1)

Leave a Reply