APM

Revizuire de încadrare a unui proiect

Se revizuiește  decizia de încadrare a proiectului „Amenajare pârtie de schi, inclusiv utilităţi, în cadrul Complexului sportiv polivalent” derulat de Primăria Bistrița. Asta a decis Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud în contextul modificării proiectului.

Modificările suferite sunt următoarele:
– modificarea lungimii pârtiei de la 1.054 m la 1.310 m;
– suplimentare hidranţi – electranţi necesari alimentării tunurilor de zăpadă de la 15 la 19;
– schimbarea amplasamentului captării apei din râul Bistriţa, din amonte de pod în aval de pod;
– schimbarea soluţiei de alimentare cu apă în scop sanitar pentru clădire staţia de plecare din captare puţ forat în captare de fund prin amenajarea unui dren în zona unui izvor dispersat existent. Captarea se va impermeabiliza cu 1 strat de argilă împotriva apelor pluviale şi se împrejmuieşte cu 2 rânduri de gard. Din captare, apa va ajunge gravitaţional prin intermediul unei conducte de aducţiune; rezervorul are rolul de compensare a debitelor şi asigurarea rezervei de incendiu de 54 m3. Rezervorul va avea capacitatea de 100 m3 şi va fi o construcţie modulară din oţel. Rezervorul va fi împrejmuit cu un gard metalic.
– modificarea amplasamentelor: lacului de acumulare apă, a staţiei de pompe, a rezervorului de înmagazinare apă, a clădirii anexă a staţiei de plecare şi a clădirii cu S=74,73 m2 care va cuprinde spaţiu pentru serviciul salvamont, casă de bilete, centru de închiriere, cabina de observaţie, grupuri sanitare;
– modificarea amplasamentului şi a soluţiei de colectare ape uzate menajere din bazin PAFS în bazin din beton armat;
– modificarea traseului drumului de acces prin mutarea lui la baza versantului, ca urmare a lungirii pârtiei de schi;
– revizuirea sistemului rutier prin suplimentarea grosimii stratului de macadam de la 3-5 la 10 cm;
– în acest proiect sunt cuprinși 925 m din drumul de acces, diferenţa până la 1.302 m fiind prinsă pe alt proiect;
– suplimentarea numărului locurilor de parcare de la 150 la 497;

Lucrările de peste 4 milioane euro sunt realizate de SC Kranz Eurocenter SRL în asociere cu SC Elcompet SRL, echipamentele fiind asigurate de Doppelmayr.

(8)

Leave a Reply