CL

Rezultatele dezbaterilor din şedinţa Consiliului Local al municipiului Bistriţa din data de 2 februarie

 

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa s-au reunit în şedinţă, în ziua de 2 februarie 2016, iar rezultatele dezbaterilor sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa” R.A., pe anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”, din 21 de consilieri prezenţi, în forma prezentată de iniţiator.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, din 11 consilieri prezenţi, cu propunerile de modificare a proiectului de hotărâre, adoptate în şedinţa comisiilor reunite, astfel:
– în Anexa nr. 6 – Cheltuieli de capital 2016 – Investiţii DIRECŢIA PATRIMONIU – Secţiunea „Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate / cheltuieli de intervenţii pentru înlăturarea efectelor produse de incendii / alte studii”, poziţia 2, „Amenajare parcare subterană str. Lupeni (Piaţa Centrală 20, 21, 22)”, propus pentru elaborare SF, PT, se diminuează suma propusă, de la 300 mii lei la 200 mii lei;
– în aceeaşi anexă, secţiunea Achiziţii Imobile se suplimentează cu o poziţie nouă, „Achiziţie teren str. Parcului”, 100,00 mii lei, achiziţionare pentru creare acces în zona Stadionului Jean Pădureanu la Pasarela peste râul Bistriţa.
La Anexa 2, Proiect buget local pe 2016, la capitolul 54.02, se diminuează suma de 2000,00 lei de la Fondul de rezervă, cu 450 mii lei.
Cu această sumă de 450 mii lei se suplimentează capitolul 51.02, Autorităţi publice şi acţiuni externe, la secţiunea de dezvoltare, pentru majorarea capitalului social al Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 18/23.02.2012 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Standardelor de cost precum şi alte măsuri suplimentare pentru realizarea lucrărilor de reparaţii la imobilele aflate în proprietatea publică şi privată a Municipiului Bistriţa, finanţate din bugetul local.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, din 11 consilieri prezenţi, în forma prezentată de iniţiator.

Un proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi:
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 166/26.11.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Bistriţa.

5. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 2.014 / 11.01.2016, a domnului Crăciun Silivan din municipiul Bistriţa, prin care se solicită revocarea Hotărârii nr. 168 / 10.12.2015 pentru aprobarea includerii în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectelor cu finanţare europeană care se finalizează la 30.06.2016 şi Informarea nr. 2.014 / 29.01.2016 a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic, a Direcţiei Integrare Europeană şi a Direcţiei Tehnice.
Cu 7 voturi împotrivă şi 4 abţineri înregistrate de la cei 11 consilieri prezenţi pentru „admiterea plângerii prealabile”, solicitarea nu a fost aprobată, iar Hotărârea nr. 168 / 10.12.2015 rămâne în vigoare.

6. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 100.699 / 15.12.2015, a unui grup de cetăţeni din municipiul Bistriţa, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 153 / 2009 referitor la acordul scris al majorităţii locatarilor scării în care se găseşte apartamentul de deţinere a animalului de companie; Informarea nr. 4.828 / 18.01.2016 a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic.
Cu 6 voturi împotrivă şi 5 abţineri înregistrate de la cei 11 consilieri prezenţi pentru „admiterea plângerii prealabile”, solicitarea nu a fost aprobată, iar Hotărârea nr. 153 / 2009 rămâne neschimbată.

(8)

Leave a Reply