primarie

S-a finalizat lucrarea de Cadastru general în Bistriţa

S-a finalizat lucrarea de Cadastru general în Bistriţa, pentru sectorul cadastral nr.664 ridul “Valea Căstăilor”.

„Stimaţi cetăţeni, vă aducem la cunoştinţă că s-a finalizat lucrarea de Cadastru general în Bistriţa, pentru sectorul cadastral nr.664 ridul “Valea Căstăilor” , iar după parcurgerea etapei de afişare se va realiza înscrierea gratuită în cartea funciară a proprietăţii şi înmânarea gratuită a extraselor de CF pentru proprietari.
În acest sens vă anunţăm că, în perioada 23 mai 2016-22 iunie 2016, lucrarea de cadastru general pentru acest sector cadastral a fost afişată la Primăria municipiului Bistriţa – str.Gheorghe Şincai nr.2-intrare Pasaj II.
De asemenea pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, accesând portalul institutiei, secţiunea Anunţuri şi informaţii / Cadastru / Cadastru general / Sectoare cadastrale afişate, puteţi vizualiza documentaţia cadastrală a sectorului cadastral şi imobilul proprietatea dumneavoastră care se identifică cu ID-ul menţionat şi în adresa comunicată”, informează primarul Ovidiu Crețu.

Documentele afişate sunt următoarele:
– planul cadastral al sectorului cadastral, care cuprinde numărul cadastral al imobilului ID – ( anexa nr. 3);
– registrul cadastral al imobilelor care cuprinde date despre imobil, respectiv numărul de identificare al imobilului, numărul sectorului cadastral, suprafaţa imobilului, proprietarul imobilului, domiciliul acestuia, şi eventualele sarcini înscrise în partea a III a registrului cadastral al imobilelor – (anexa nr.5);
– opisul alfabetic al deţinătorilor din sectorul cadastral.

„În situaţia în care pe terenul proprietatea dumneavoastră a fost edificată o construcţie înainte de anul 2001 şi nu deţineţi pentru aceasta acte de autorizare, respectiv Autorizaţie de construire, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(5) din Legea nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările, coroborate cu prevederile Codului Fiscal, vă puteţi întabula construcţia în lipsa autorizaţiei de construire, cu condiţia achitării impozitului aferent .
În cazul edificării unei construcţii în baza Autorizaţiei de construire şi construcţia este finalizată, vă recomandăm să vă adresaţi Serviciului Urbanism pentru întocmirea şi eliberarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,act necesar pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară.
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 şi alin.2 din Legea Cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dumneavoastră aveţi posibilitatea să depuneţi contestaţie în condiţiile în care sunteţi nemulţumiţi de datele pe care lucrarea de cadastru le conţine
Pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa accesând portalul institutiei, secţiunea Anunţuri şi informaţii / Cadastru / Cadastru general / Sectoare cadastrale afişate puteţi vizualiza şi modelul contestaţiei pe care să o completaţi.
Eventualele contestaţii, respectiv cererile de rectificare a documentelor tehnice, şi cererile de înscriere a sarcinilor în cărţile funciare, se formulează în termen de 30 de zile de la data afişări, iar contestaţiile vor fi însoţite de documente doveditoare.
Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni vor solicita reînoirea înscrierii acestora în cărţile funciare , în termen de 30 de zile de la afişare.
Cererile de reînoire a înscrierii sarcinilor în cărţile funciare , cererile de rectificare a documentelor tehnice şi eventualele contestaţii se depun la Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistriţa , str.N.Titulescu nr.52, care are obligaţia să le soluţioneze în termen de 30 de zile de la depunere.
După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor şi efectuarea înscrierii în cartea funciară cu titlu gratuit vi se vor înmâna noile extrase de carte funciară.
Informaţii cu privire la datele pe care le cuprinde această lucrare , se pot obţine la Primăria municipiului Bistriţa, Compartimentul Cadastru şi Evidenţa proprietăţii, din str. Gheorghe Sincai nr. 2, telefon 0263-224706 interior 143”, adaugă Ovidiu Crețu.

 

(7)

Leave a Reply