Școala de Vară de la Telciu Ruralitate-Modernitate-Decolonialitate

În perioada 20-27 august are loc prima ediție a Școlii de Vară de la Telciu.

Această primă ediție a „Școlii de Vară de la Telciu” este o inițiativă a recent înființatului „Centru pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale”. Este vorba de un experiment educațional inovativ care a prins contur din seria de conferințe internaționale organizate în satul transilvănean Telciu. Tematica acestei școli de vară este parte a unui ciclu de simpozioane anuale care au analizat și vor continua să analizeze „modernitatea” în variatele sale ipostaze istorice și manifestări globale. Din acest motiv, ediția din acest an a școlii de vară și conferința internațională programată imediat după aceasta vor implica gândirea/abordarea decolonială. Decolonialitatea este una dintre cele mai puternice și prolifice direcții în gândirea socială și politică contemporane. Decolonialitatea oferă un cadru euristic care aduce în prim plan gândirea locală și aportul local în abordarea asimetriilor de putere care au modelat și continuă să modeleze dezvoltarea istorică a sistemului mondial capitalist. Un astfel de cadru, prin urmare, este cu atât mai potrivit pentru a evidenția rolul ruralității în construirea lumii contemporane. Cadrul decolonial se bazează pe o varietate de domenii precum istoria, antropologia, sociologia, științele politice și filosofia politică. Prin urmare, facilitează abordările multidisciplinare ale problemelor lumii rurale.


„Școala de Vară de la Telciu”, oferă o gamă variată de cursuri și activități. Subiectele cursurilor vor include analize istorice comparative a regimurilor muncii în sistemul mondial, studii de caz ale modernităților rurale în perioada interbelică, abordări enografice ale simbiozei rural-urbane contemporane etc.. Școala de vară va include, de asemenea, sesiuni de discuții pe marginea proiectelor de cercetare ale studenților cursanți. Cu atît mai mult sunt încurajați să aplice currsanții care vor să-și prezinte cercetările în curs sau finalizate și să primească un feedback din partea profesorilor invitați. Curricula de bază va fi îmbogățită printr-un curs de economie politică, relații internaționale și ideologii politice, precum și printr-un scurt curs despre apariția teatrului politic în periferia europeană în perioada post-socialistă. Profesorii invitați, din China, România și alte țărie europene, au o expertiză solidă în domeniile alese și o experiență pedagogică considerabilă. Activitățile co-curriculare includ o piesă de teatru, proiecții de filme documentare și artistice, lecturi publice, dezbateri și discuții informale și un atelier de teatru pentru elevii din sat, toate fiind menite să încurajeze și să faciliteze și implicarea comunității locale în activitățile școlii de vară.

„Prin organizarea acestei școli de vară și a conferinței ce o urmează în inima satului, ne propune să adunăm împreună localnici, cursanți și cercetători într-un cadru al reciprocității și dialogului. Aceasta presupune o schimbare de accent dinspre proiectele metropolitan de dezvoltare rurală înspre abordări care privesc mediul rural ca pe un izvor nesecat de dezvoltare socio-economică și culturală. ”Școala de Vară de la Telciu” este singular prin întreprinderea unei asemnea revalorizări critice a ruralității. Satul în sine este așezat în vecinătatea Maramureșului, pe Valea Sălăuței, fiind parte a ”Țării Năsăudului”, ambele regiuni rurale având identiăți istorice complexe și contestate, nu în ultimul rând prin rolul jucat de ținutul năsăudean în cadrul graniței militare habsburgice. Mai recent, aceste două regiuni au fost și sunt profund afectate de migrația forței de muncâ în perioada post-socialistă.
Având asigurat sprijinul autorităților locale și colaborarea unor instituții culturale din Bistrița și Cluj-Napoca, sperăm că o să vă alăturați nouă spre a face din această primă ediție a școlii de vară un success”, informează organizatorii.


Pentru mai multe informaţii cu privire la facilitatăți, activități și taxe, precum și pentru formularul de înscriere, aici.

(13)

Leave a Reply