colibita

Se amenajează centru de agrement la Colibița

În ședința de Consiliu Județean al județului BN se va aproba depunerea unei cereri la Administraţia Naţională „Apele Române” în vederea închirierii unui teren în suprafață de 30389 mp, situat în sat Colibița, comuna Bistrița-Bîrgăului, pentru amenajarea „Centrului Județean de Agrement Colibița”.

„Consiliului Județean Bistrița-Năsăud este preocupat continuu de implementarea unor proiecte privind dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din judeţul Bistriţa-Năsăud, în cooperare cu alte unităţi administrativ teritoriale, precum comunele Bistriţa-Bîrgăului, Prundul-Bârgăului, Tiha-Bîrgăului şi Josenii-Bîrgăului”, se arată în expunerea de motive.

Conform strategiei de dezvoltare a județului, se impune luarea unor măsuri pentru asigurarea bazei materiale pentru dezvoltarea zonei Colibiţa ca şi staţiune turistică de interes local.

„Având în vedere lipsa spaţiilor publice amenajate în jurul lacului Colibiţa, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a identificat o suprafaţă de teren, înscrisă în Cartea funciară nr.26826, comuna Bistrița Bîrgăului, nr. cadastral 26826, imobilul teren extravilan, adresa Colibița, Acumulare Colibița, suprafața 3.246.452 mp, proprietatea Statului Român, drept de administrare Administrația Națională Apele Române, pe care intenţionează să o închirieze, în vederea realizării mai multor investiţii care ar contribui la dezvoltarea imaginii lacului Colibița, precum și la sistematizarea armonioasă a zonei prin crearea de funcțiuni care să satisfacă cerințele populației.

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud intenționează să realizeze în zona lacului Colibița, comuna Bistrița-Bîrgăului, un Centru Județean de Agrement, având ca scop: valorificarea terenului închiriat, realizarea unor spații de agrement moderne cu impact asupra dezvoltării și imaginii lacului Colibița, sistematizarea armonioasă a zonei prin crearea de funcțiuni care să satisfacă cerințele populației, crearea unor noi locuri de muncă atât în perioada realizării obiectivului cât şi după finalizarea acestuia, atragerea capitalului privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale”, se mai arată în expunerea de motive.

(5)

Leave a Reply