primarie

Se caută consilier grad asistent

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 19 iulie 2016, ora 10.00 proba scrisă, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice, pe durată nedeterminată, de consilier grad asistent la Serviciul Cadastru şi Revendicări Imobiliare – Direcţia Administraţie Publică, Juridic.

Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializările cadastru, topografie sau măsurători terestre şi cadastru;
– să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 1 an.

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul constă în probă scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.

„Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul Resurse Umane, Organizare în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 17 iunie 2016 până în data de 06 iulie 2016 inclusiv.
Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 17 iunie 2016”, informează municipalitatea.

(15)

Leave a Reply