primarie

Se caută consilier juridic clasa I grad debutant la Serviciul Juridic, Evidenţă Documente – Direcţia Administraţie Publică

În data de 2 martie 2016, de la ora 10.00  are loc proba scrisă, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice, pe durată nedeterminată, de consilier juridic clasa I grad debutant la Serviciul Juridic, Evidenţă Documente – Direcţia Administraţie Publică, Juridic.
„Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea drept.
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare”, informează municipalitatea.
 
Concursul constă în probă scrisă şi interviu  și se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6.
„Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul Resurse Umane, Organizare în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 01 februarie 2016 până în data de 22 februarie 2016 inclusiv.
Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 1 februarie 2016″, mai adaugă municipalitatea.

(10)

Leave a Reply