primarie

Se caută consilier juridic

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 10 mai 2016, de la ora 10.00 (proba scrisă), a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice pe durată nedeterminată, de consilier juridic grad debutant la Serviciul Juridic, Evidenţă Documente – Direcţia Administraţie Publică, Juridic.

Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea drept.

„Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare” informează municipalitatea.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul Resurse Umane, Organizare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 8 aprilie 2016 până în data de 27 aprilie 2016 inclusiv.

(5)

Leave a Reply