primaria

Se caută director executiv la Direcția Economică Bistrița

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 24 martie 2016, de la ora 10.00 (proba scrisă), a concursului de promovare pe durată nedeterminată pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, de director executiv la Direcţia economică.

Condiţii specifice de participare sunt:
– să fie absolvent de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în ramura de ştiinţe-ştiinţe economice;
– să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite, minim 3 ani;
– să fie absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– să fie numit într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

„Condiţiile generale de participare la concursul susmenţionat sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul constă în probă scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6”, informează municipalitatea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul resurse umane, organizare, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 22 februarie 2016, până în data de 14 martie 2016 inclusiv.

(20)

Leave a Reply