isj

Se caută directori pentru unități de învățământ

Sunt disponibile 114 funcții de directori și 37 de posturi de director adjunct, în unitățile de învățământ din BN.

„Dosarele candidaților se vor depune electronic până în 2 octombrie 2016. Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016. Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

7 octombrie 2016 – Afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere. 18 noiembrie 2016 – Afişarea rezultatelor concursului. 21-23 noiembrie 2016 – Depunerea contestaţiilor. 24 noiembrie – 9 decembrie 2016 – Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale. 16 decembrie 2016 Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la MENCȘ”, informează ISJ BN.

La concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director sau de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcţiei de director în grădiniţe sau de director adjunct din unităţi de învăţământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare; sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea; dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/ funcţii de specialitate specifice Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea; nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 4 ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului, lucraţi efectiv la catedră, în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii” sau „colaborator al Securităţii”.

(2)

Leave a Reply