primaria

Se caută Inspector de specialitare gradul I

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 19 iulie 2016, orele 10.00,proba scrisă şi în data de 21 iulie 2016 orele 10.00, interviul, pentru ocuparea postului vacant pe durată nedeterminată, de inspector de specialitate gradul I cu ½ normă la Serviciul Monumente Istorice.

„Condiţii specifice de participare:
– absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului, minim 3 ani.
Concursul pentru ocuparea postului vacant susmenţionat se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6 şi va consta în trei probe:
– selecţia dosarelor;
– proba scrisă;
– interviu.
Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 28 iunie 2016”, informează municipalitatea.

Dosarele de înscriere pentru concurs se depun începând cu data de 28 iunie 2016, până la data de 11 iulie 2016 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Organizare, camera 8, telefon 0263-224.706, int. 118.

(5)

Leave a Reply