primarie

Se caută inspector grad principal la Serviciul Urmărire şi Încasare

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 10 mai 2016, de la ora 10.00, proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice pe durată determinată, de inspector grad principal la Serviciul Urmărire şi Încasare – Direcţia Economică.

Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţei publice, minim 5 ani.

„Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul constă în probă scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6”, precizează municipalitatea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul Resurse Umane, Organizare, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 28 aprilie 2016 până în data de 5 mai 2016, inclusiv.

(0)

Leave a Reply