primaria

Se caută inspector grad principal

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 16 martie 2016, de la ora 10.00 proba scrisă, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice, pe durată nedeterminată, de inspector grad principal la Direcţia Integrare Europeană.

Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţe – ştiinţe economice;
– să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minim 5 ani.

„Condiţiile generale de participare:
– sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.”, informează municipalitatea.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.

„Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul Resurse Umane, Organizare, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 12 februarie 2016 până în data de 02 martie 2016, inclusiv.
Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 12 februarie 2016”, adaugă municipalitatea.

(6)

Leave a Reply