primarie

Se înmânează CF-uri

În ziua de 5 august, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală, nr. 6 – de la orele 9.00 vor fi înmânate noile extrase de carte funciară cetăţenilor care deţin proprietăţi în ridurile „Cighir – sectorul cadastral 577”, „După Hill – sectorul cadastral 966”, „Rât Crainimăt – sectorul cadastral 1147” – Bistriţa şi ridul „Peste Vale – sectorul cadastral 398” – localitatea componentă Unirea.

„Primăria municipiului Bistriţa a finalizat lucrarea de Cadastru general în municipiul Bistriţa pentru sectoarele cadastrale menţionate.
Conform procedurii legale, pentru sectoarele cadastrale menţionate s-a efectuat procedura de publicitate, iar proprietăţile şi proprietarii au fost înscrişi cu titlu gratuit în evidenţele de carte funciară”, infoermează municipalitatea.

(4)

Leave a Reply