primaria

Se întrunește Consiliului Local

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa sunt convocaţi în şedinţa ordinară programată pentru data de 17 noiembrie 2016.

Şedinţa va începe la orele 14.00, se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea traseului nr. 13 de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa;

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea traseului nr. 1 barat, de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a cotei de 1.100/4.167 mp părţi teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în str. Sigmirului, amenajat ca pistă de karting, alei pietonale şi spaţiu depozitare karturi;

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind cuantumul chiriilor cuprinse în contractele de închiriere încheiate pentru amenajarea terenurilor de sport cu gazon sintetic şi iluminat nocturn din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa;

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa, nr. 187/30.09.2009 privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr. 85/16.09.1999 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unei părţi din strada Calea Moldovei în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistriţa şi Asociaţia Nevăzătorilor – Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 22, cu destinaţia de sediu;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia Folclorică “Balada” Bistriţa pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 20;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Reuniunea Culturală a Meseriaşilor Unguri din Bistriţa pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 21;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Societatea Filatelică „Bistriţeana” pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str. Dornei nr. 21;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Dămăcuş Maria Intreprindere Familială pentru spaţiul situat în incinta sediului Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, cu destinaţia de „chioşc – alimentaţie publică”;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia Social Democrată a Romilor Ardeleni Bistriţa pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Mică nr. 15;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia „Club Rotary” Bistriţa pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 1;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Fizic Bistriţa pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 21;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Liga Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România – Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Mică nr. 21;

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2017;

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2017;

18. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de acces telescaun din Complexul Sportiv Polivalent Wonderland, municipiul Bistriţa, pentru anul 2017;

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016;

20. Proiect de hotărâre privind acordarea a două Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Locuinţe protejate pentru persoane vârstnice Sigmir”;

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa, nr. 18/17.02.2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Bistriţa şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Bistriţa;

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa;

25. Informarea nr. 97.752/04.11.2016 a Direcţiei Patrimoniu privind solicitarea Asociaţiei Umanitare Polixnova, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 97.752/11.10.2016, prin care solicită atribuirea în regim de concesiune a unei suprafeţe de teren în vederea construirii unui imobil cu destinaţia de grădiniţă şi şcoală;

26. Informarea nr. 108.286/10.11.2016 a Direcţiei Servicii Publice şi a Direcţiei Integrare Europeană privind transportul public gratuit pe „Linia Verde”;

27. Informarea nr. 95.740/04.10.2016 a Direcţiei Integrare Europeană privind intenţia de stabilire a unei relaţii de colaborare între oraşul Zhangjiajie din Republica Chineză şi municipiul Bistriţa.

(0)

Leave a Reply