urs brun

Se monitorizează speciile de animale sălbatice strict protejate

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, împreună cu Garda Forestieră Cluj, organizează în perioada aprilie-mai acțiunea de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate.

Gestionarii fondurilor cinegetice, împreună cu reprezentanţi ai APM-ului, reprezentanții Universității Transilvania Brașov – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură – “Marin Drăcea”, Fundația Carpați, reprezentanți ai Gărzii Forestiere Cluj, reprezentanți ai Comisariatelor Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu vor participa la acţiunea de evaluare în teren şi vor verifica corectitudinea datelor înregistrate. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, evaluarea se va face separat pentru aceste suprafeţe, iar la evaluare vor participa şi administratorii sau custozii acestor arii protejate.

În vederea corelării acțiunilor de evaluare cu planul național de monitorizare a stării de conservare, evaluarea speciilor de carnivore protejate se va face în acest an și prin proiectarea unor pătrate cu dimensiunea de 10/10 km în suprafață de 100 kmp, în care au fost stabilite cu fiecare gestionar în parte, în ședința de planificare organizată în data de 29.03.2016 de la sediul APM Bistrița-Năsăud, câte 3 trasee de cca 3 km pe fiecare pătrat, care vor fi parcurse de toți gestionarii în data de 15 aprilie 2016.

Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va centraliza la nivel de judeţ, pe gestionari. Situaţiile analizate şi centralizate la nivel de judeţ de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Odată cu centralizarea datelor se vor face şi propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, pe fonduri cinegetice şi gestionari, pentru sezonul de vânătoare 2016/2017. Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Date suplimentare se pot afla la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, telefon 0263224064.

sursa foto: www.descopera.ro

(4)

Leave a Reply