tabara

Se organizează tabere naționale

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa – Năsăud, în colaborare cu Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba” – Bistriţa, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Uniunea Artiştilor Plastici – Bistriţa, Linia Tradiţională – Virginia Linul, Clubul Copiilor Năsăud, Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi, Garnizoana Bistriţa, Liceul cu Program sportiv –Bistriţa, Direcţia de Sănătate Publică –Bistriţa-Năsăud, CS Karate Club –Bistriţa, CS Ilyo-Bistriţa, CS judo şi Arte Marţiale –Bistriţa, CS Schreiner –Bistriţa şi Serviciul Public Salvamont organizează mai multe tabere naționale.

Astfel:
-în perioada 05 – 11 iulie 2016 Tabăra Naţională de Arte Vizuale –ediţia a V-a – 100 locuri
-în perioada 06 –12 august 2016 Tabăra Naţională Militară de Vară-ediţia a IV-a – 100 locuri
Taberele naţionale se vor desfăşura în Centrul de Agrement Sângeorz – Băi, jud. Bistriţa – Năsăud.

Aplicanţii trebuie:
-să fie elevi cuprinşi într-o forma de învăţământ;
-să aibă vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani;
-să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
-să fie apţi din punct de vedere medical;
-să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără.

Criteriile pentru selecție sunt următoarele:
1. Criteriul participativ
-implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului sau similare
– dovadită prin adeverinţe, diplome, contracte de voluntariat;(20 pct.)

2. Criteriul social
-tineri din mediul rural
– dovedit prin acte de identitate.(20 pct.)

3. Criteriul motivaţional
-scrisoare de intenţie (Formular Anexat) (20 pct.)

4. Criteriul performanţelor şcolare
-elevi participanţi la olimpiadele şcolare, clasaţi pe locurile I-III, la fazele naţionale şi internaţionale
– dovada constând în diplome (20 pct.)

5. Criteriul adecvării la domeniu
– dovezi ale cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor în domeniu
– dovedit prin diplome/adeverinţe privind participări la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri în domeniu/recomandare din partea profesorului de specialoitate de la unitatea de învăţământ de care aparţine (20 pct.)

Înscrierea participanţilor pentru taberele naţionale se realizează începând cu data de 22.06.2016 în baza următoarelor documente:
a)formular tip de înscriere (formuar anexat)
b)documentul de identitate(CI sau CN) – în copie
c)diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/declaraţii/recomandări etc – în copie
d)acordul scris al părinţilor.

De asemenea, înscrierea participanţilor pentru Tabăra Naţională de Arte Vizuale -ediţia a V-a se face până în data de 29 iunie 2016. Înscrierea participanţilor pentru Tabăra Naţională Militară de Vara-ediţia a IV- a se face până în dată de 23 iulie 2016.
Totodată, documentele justificative reprezentând dovezi ale criteriilor teoretice şi aplicative vor fi scanate şi transmise prin poştă electronica împreună cu celelalte documente sau direct la sediul direcţiei, strada Parcului nr.1.

Candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minim 50 puncte conform grilei de punctare. Rezultatele selecţiei vor fi postate pe site-ul DJSTBN.
Vor fi informaţi în legătură cu participarea numai candidaţii admişi, iar în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe, acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă.
Masa şi cazarea participanţilor sunt asigurate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud, iar transportul va fi asigurat de către participanţi.
Fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere și nu se iau în considerare formularele incomplete ( nu sunt validate), potrivit Directorului executiv al DJST BN, Antal Annamaria.

(10)

Leave a Reply