oras

Se pot depune dosare pentru bursele de merit „NOSA”

Persoanele interesate pot depune de la data de 25 august, dosarul de candidatură pentru accesarea burselor de merit „NOSA”.

Bursele vor fi acordate anual unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au absolvit unul din liceele sau grupurile şcolare din localitate.
Bursele se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul unei burse de merit fiind de 500 lei pe lună.

„Cererea de înscriere se găseşte pe site-ul www.primariabistrita.ro sau la Centrul de Relaţii cu Publicul din str. Gheorghe Şincai nr. 2.
Dosarele de candidatură se depun până la data de 28 septembrie 2016, la Centrul de Relaţii cu Publicul din str. Gheorghe Şincai nr. 2.

CONDIŢII DE ACORDARE A BURSEI NOSA

Dosarul de candidatură pentru rezultatele obţinute la olimpiadele şcolare conţine:
a)cerere prin care se solicită acordarea Bursei de Merit „Nosa”;
b)curriculum vitae al candidatului;
c)copie după actul de identitate al candidatului;
d)copia după diploma de bacalaureat;
e)copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;
f)adeverinţa de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;
g)acte doveditoare pentru fiecare din performantele şcolare obţinute pe parcursul studiilor liceale la olimpiadele şcolare eliberate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare şi alte instituţii abilitate.
h)acte doveditoare care să ateste obţinerea locului I, II, III sau menţiune la olimpiadele internaţionale certificate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului / Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud”, informează municipalitatea.

Sunt eligibili numai candidaţii cu domiciliul în municipiul Bistriţa şi care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu.
Beneficiarii bursei de merit „NOSA” vor participa la conferinţe, sesiuni de comunicări şi alte evenimente importante organizate de către Primăria municipiului Bistriţa (Ziua Tineretului, Târgul Mare al Bistriţei, Premiile anuale ale municipiului Bistriţa etc.), la care sunt solicitaţi.

„Mai multe informaţii referitoare la modalitatea de accesare a Bursei de Merit „NOSA”, precum şi grilele privind punctajele, pot găsite pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, în H.C.L nr. 84/2013 şi Regulamentul privind instituirea şi acordarea anuală a unor burse de merit „NOSA” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa sau la Serviciul Educaţie, Turism din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 3”, adaugă municipalitatea.

(4)

Leave a Reply