biserica evanghelica

Se restaurează Biserica Evanghelică

Simbolul orașului va fi restaurat prin repararea elementelor de finisaje și recondiţionarea tuturor elementelor decorative cu valoare istorică, reparaţii capitale la instalaţiile electrice, de încălzire, apă şi canalizare; reabilitarea şi restaurarea navelor bisericii, a vitraliilor, picturii si a mobilierului.
Mai exact, este vorba de Biserica Evanghelică, iar scopul investiţiei este punerea în siguranţă a acestui monument de interes naţional, protejarea şi punerea în valoare a tuturor valenţelor artistice, în vederea reintegrării în viaţa culturală a comunităţii şi a deschiderii obiectivului turismului cultural.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1, a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”.

Cofinanțarea de la bugetul local este de peste 1 milion de lei, iar cheltuielile neeligibile presupun sistemul de sonorizare, scena și luminile aferente, precum și dotările de tip „obiecte de inventar”.

(3)

Leave a Reply