BANI

Se restituie taxa specială pentru autoturisme

Potrivit Administrației Județene a Finanțelor Publice BN, a fost aprobată procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată în perioada 1 ianuarie 2007 – 14 martie 2013.

„Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița – Năsăud, informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 274 din 12.04.2016 a fost publicat Ordinul comun al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 682/07.04.2016 și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.154 din 7 aprilie 2016 de aprobare a Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare aprobată prin care prevede următoarele:

Contribuabilii care au achitat în perioada 1 ianuarie 2007 – 14 martie 2013 taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent.
În vederea restituirii, persoana beneficiară trebuie să depună la organul fiscal o cerere tip care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită, la care se anexează următoarele documente:
a) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;
b) documentul care atestă plata taxelor menționate mai sus. În situația în care solicitantul nu deține documentul care atestă plata, verificarea plății se efectuează de către organul fiscal conform procedurii;
c) copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Pentru autovehiculele achiziționate în leasing se vor prezenta și contractele de leasing.

Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 45 de zile de la depunere, termen care se prelungește, dacă este cazul, cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante soluționării acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal competent. În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal competent necesare în vederea soluționării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 60 zile de la data solicitării, cererea se respinge.
Sumele plătite, precum și dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii acesteia se achită pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plată în fiecare an a 20% din valoarea acestora, actualizată cu indicele prețurilor de consum. Dacă contribuabilul înregistrează datorii la bugetul de stat, din sumele de restituit se vor recupera aceste datorii, urmând ca restituirea să se facă pe diferență”, informează Parasca Cristian, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice BN.

(14)

Leave a Reply