child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn child porn ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort

Ședinţă de îndată | Stiri Actuale Online
primaria

Ședinţă de îndată

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistriţa au fost convocaţi pentru o şedinţă de îndată care s-a desfăşurat astăzi, în sala mare de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa.

Ordinea de zi a cuprins un singur punct:

1. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de transfer şi al Centrelor de colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud.
S-au înregistrat 12 voturi „pentru”, un vot împotrivă şi 3 abţineri.
Pentru ca proiectul de hotărâre să fie adoptat, erau necesare minim 14 voturi favorabile.

(4)

Leave a Reply