DEZBATERE_1

Ședință la CL BN! Vezi ce proiecte sunt!

Consiliului local al municipiului Bistrița este convocat în ședință extraordinară, în data de 24 februarie 2016.
Aceasta are loc în sala de ședințe a Primăriei municipiului Bistrița, de la ora 14.00.
Pe ordinea de zi se află următoarele:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Bistrița
2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea ghidurilor solicitanților de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2016 pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Business Park Bistrița Sud SRL
4.Proiect de hotărâre privind insușirea modificărilor și completărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistrița, aprobat prin Hotărârea nr.187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrița, cu modificările și completările ulterioare
5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.149/26.11.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea închirierii de către Municipiul Bistrița a spațiului în suprafața utilă de 164,98 mp, situat în municipiul Bistrița, str.Busuiocului nr.8, proprietatea numiților Tusa Paul Valentin și Tusa Emilia Viorica, în vederea desfășurării activității școlare și extrașcolare prin Centrul Comunitar pentru Tineret Bistrița
6.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de viceprimar al municipiului Bistrița a domnului Kiss Laszlo
7.Avizul Consiliului local al municipiului Bistrița pentru atribuirea denumirii „Centrului Cultural Valeria Peter Predescu” care v-a fucționa în clădirea veche a Cinematografului „Dacia”, eliberat în baza adresei nr.IX/2464/15.02.2016 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.14958/16.02.2016

(41)

Leave a Reply