BUSSINES PARK BISTRITA SUD

Selecție pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD S.R.L

Selecție pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD S.R.L.

„Consiliul Local al municipiului Bistriţa, cu sediul în Bistriţa, str. Piaţa Centrală, nr. 6, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD S.R.L organizează selecţia membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD S.R.L.
Selecţia vizează ocuparea – pentru un mandat de 4 ani – a unui post de membru în consiliul de administraţie, cu experienţă în management şi gestiunea afacerilor.
Selecţia se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, la sediul S.C. BUSINESS PARK BISTRIȚA SUD S.R.L. din Bistriţa, str. Nicolae Titulescu, nr. 6″, informează președintele Sălăgean Mirela.

Procesul de selecţie se va efectua în două etape succesive, astfel:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– interviul de selecţie.

Condiţiile de participare sunt:
– cetăţenie română/europeană;
– cunoaşterea limbii române scris şi vorbit şi a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, germană);
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă şi o vechime de minim 3 ani în specialitatea studiilor absolvite;
– să nu facă parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor societăţi comerciale.

„Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până în data de 26 februarie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală nr. 6, camera 8 şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. Cerere de înscriere, ce va cuprinde în mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
2. Cazier judiciar;
3. Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, alte documente din care să rezulte experienţa în administrare/management (Revisal, adeverinţă vechime);
6. Scrisoare de intenţie;
7. Curriculum vitae”, mai adaugă Mirela.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 29 februarie 2016 ora 15.30.
Rezultatele selecţiei dosarelor vor fi afişate în data de 1 martie 2016.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul de selecţie în data de 4 martie 2016.

(4)

Leave a Reply