Apia_bistrita

Simplificarea cereri de plată APIA

Dosarul pentru cererea de plată APIA  este de 9 ori mai redus faţă de cel din 2015 pentru plăţile directe.

Dintre simplificările operate:

– a fost redus numărul documentelor prin care fermierii fac dovada utilizării terenului; acum se solicită doar adeverința emisă de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol;
– cererile unice de plată se supun controalelor încrucișate preliminare de către APIA si, urmare celor constatate, fermierii au dreptul să modifice cererea unică de plată, fără penalizări;
– pentru flexibilizarea condițiilor de accesare a plătii pentru înverzire s-a dat posibilitatea fermierilor:
– să modifice utilizarea parcelelor agricole în ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal, fără să modifice procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, cu obligativitatea notificării APIA;
– să desființeze culturile secundare prin diverse metode mecanice si să prelungească termenul de desființare a culturilor secundare în cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile executării lucrării, cu notificarea APIA.
Pentru accesarea formelor de sprijin în zootehnie:
– la schema decuplată de producţie la bovine lapte, a fost eliminată condiția înregistrării beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte;
– a fost eliminată cerința prezentării adeverinţei emisă de către medicul veterinar de liberă practică la solicitarea de Ajutor Naţional Tranzitoriu şi Sprijin Cuplat în Zootehnie;
– a fost eliminată adeverința prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine/ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către o organizaţie/asociație a crescătorilor de bovine/ovine/caprine.
– a fost eliminată cerința de identificare a animalelor în 20 de zile de la naștere şi care elimina pe viață animalul de la subvenții.

(0)

Leave a Reply