BISTRITA

SISDIEBDU-GIS a fost finalizat

Sistemul informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane în municipiul Bistriţa, a fost finalizat.

„Primăria municipiului Bistriţa a finalizat lucrarea „Sistem informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane în municipiul Bistriţa (SISDIEBDU-GIS)”, pe suprafaţa de intravilan de 3827,27 ha, suprafaţă inclusă în Planul Urbanistic General aprobat prin H.C.L. nr. 136/2013, lucrare executată în baza unor contracte de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale”, informează municipalitatea.

Lucrarea a fost finanţată în procent de 90,93% din bugetul local şi numai 9,07% din bugetul central. Lucrarea este necesară realizării unui suport pentru fundamentarea strategiei de dezvoltare durabilă a localităţilor şi eficientizarea procesului de luare a deciziilor.

„Realizarea cu succes a lucrării şi finalizarea ei se datorează în primul rând participării cetăţenilor care au răspuns invitaţiei primăriei, manifestând interes pentru această lucrare, permiţând accesul executantului în imobil, respectiv pe proprietate, pentru realizarea măsurătorilor şi prezentând executantului documentele de proprietate.
Executarea şi finalizarea acestei lucrări a fost posibilă datorită unei bune colaborări între executant, reprezentanţii primăriei şi reprezentanţii O.C.P.I. Bistriţa-Năsăud – cei care au verificat lucrarea în conformitate cu prevederile Buletinului Construcţiilor” adaugă municipalitatea.

Persoanele interesate de această lucrare pot obţine de la Serviciul Cadastru şi Revendicări Imobiliare informaţii suplimentare conţinute în această lucrare, respectiv date despre imobile teren şi clădiri, străzi, trama stradală, reţele edilitare (reţeaua de apă, electricitate, telefonie, canalizare), precum şi produse cartografice atât pe suport digital (în diferite formate DXF, DWG, SHP), cât şi analogic.
Detalii / date cu privire la aceste acţiuni, se pot obţine de la funcţionarii din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, Serviciul Cadastru Revendicări Imobiliare, cu sediul în str. Gheorghe Şincai nr. 2, telefon 0263/224706, interior 174.

(31)

Leave a Reply