Sigla SPCLEP

Situații pentru eliberarea unei noi cărți de identitate

În conformitate cu prevederile legale, în cazul expirării termenului de valabilitate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate cu cel mult 180 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate deţinut.

„În cadrul campaniei de conştientizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea intrării în legalitate a persoanelor care nu deţin acte de identitate sau actele de identitate deţinute au termenul de valabilitate expirat, iniţiată în luna martie de Primăria municipiului Bistriţa, prezentăm informaţii utile cetăţenilor care se află într-una dintre situaţiile descrise mai jos:
– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
– dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (ex.: schimbarea numelui / prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă ş.a.);
– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor, înfiinţarea localităţilor sau străzilor;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– când fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării sexului;
– în cazul anulării actului de identitate;
– în cazul atribuirii unui nou CNP”, informează municipalitatea.

Pentru toate celelalte situaţii, obligaţia de a solicita serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate trebuie îndeplinită în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute mai sus.

Furtul actului de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice şi autorităţile publice la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs furtul, în termen de 24 de ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea documentului, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă.

„Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate, sunt nule de drept. Persoana care a găsit un act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor. Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde a fost declarat evenimentul”, adaugă municipalitatea.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

(8)

Leave a Reply