TEREN agricol

Solicitare preţuri medii la produsele agricole

Se stabilesc preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în natură, precum şi pentru producţia de masă verde obţinută pe pajişti, valabile pentru anul 2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a solicitat Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud, instituţie subordonată acestuia şi Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bistriţa-Năsăud din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să prezinte propunerile privind preţurile medii la produsele agricole în lei, precum şi producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul 2017.

„Preţul mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişte se stabileşte prin hotărâre de consiliu judeţean şi se comunică consiliilor locale, conform Hotărârii de Guvern nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
Urmare solicitării noastre, Camera Agricolă Judeţeană Bistriţa-Năsăud prin adresa nr.1759 din 11.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/16959 din 11.11.2016 şi Direcţia Direcţiei pentru Agricultură Bistriţa-Năsăud din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.2485 din 11.11.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.II/16950 din 11.11.2016 prezintă nivelele orientative privind preţurile medii la produsele agricole valabile, precum şi pentru producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul 2017”, se arată în expunerea de motive.

 

 

Nr. crt. Denumire produs U.M. Preţ

lei/UM

1 Cereale Grâu kg 0,85
2 Orz Kg 0,90
4 Porumb boabe Kg 0,85
5 Cartofi Kg 1,20
6. Fasole boabe Kg 7,00
7. Legume Varză Kg 0,90
8. Ceapă Kg 1,50
9. Morcovi Kg 1,50
10. Fructe Mere Kg 0,55
11. Pere Kg 1,50
12. Prune kg 0,70
13. Masa verde obţinută de pe pajişti to 32

 

Producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru anul 2017 este de 8.000 kg/ha.

 

(3)

Leave a Reply