prundului

Stiudiu de fezabilitate pentru ANL

CJ BN, va aprob studiul de prefezabilitate elaborat de către S.C.”ARHICAN PROIECT” S.R.L. Cluj-Napoca, pentru obiectivul „Construire de locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din sănătate”.

Documentația a fost înregistrată la Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud la nr. III 16905 din 10.11.2016
Documentația propusă spre aprobare are ca obiect Construirea unui ansamblu de locuinţe colective mici P+2E+M destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti în sănătate” situate pe str. Prundului 16D, Municipiul Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud.

 

„Prezentul studiu vizează construirea unui ansamblu de locuinţe colective in intravilanul Municipiului Bistriţa, pe strada Prundului, nr. 16D. Cu date de carte funciară imobilul se identifică cu numărul cadastral 75577, înscris in cartea funciară nr. 75577 Bistriţa, proprietate tabulară a Judeţului Bistriţa-Năsăud, domeniul privat. Imobilul are suprafaţa de 3300 mp. Ansamblul propus va avea un regim de înălţime P+2E+M constituit din două corpuri de clădire a câte 24 de apartamente cu 1 si 2 camere, pentru care se vor realiza tot atatea parcari exterioare si se va amenaja un loc de joaca pentru copii. Investiţia se doreşte a fi realizată în două etape etapa 1 primul corp de clădire şi amenajările exterioare, loc de joacă şi parcări şi etapa 2 al doilea corp de clădire, amenajările exterioare şi parcări.

ETAPA 1

– Construire Corp 1 – 24 de apartamente din care minim 15 apartamente cu 2 camere si maxim 9 cu o camera.
– Amenajare circulații auto și pietonale
– Amenajare parcari
– Amenajare spaţiu de joaca
– Platforma gospodărească

S teren = 3300,00 mp
Sc existent = 0,00 mp
Sd existent = 0,00 mp
Sc propus = 493,17 mp
Sd propus = 1972,68 mp

regim de înălţime propus : P+2E+M
nr. parcări în incintă : 24
nr. garaje auto : 0

P.O.T. existent = 0,00 %
C.U.T. existent = 0,00
P.O.T. propus = 14,94 %
C.U.T. propus = 0,597

BILANŢ TERITORIAL

S construit = 493,17 mp
Rampe/scari = 17,59 mp
Circulații auto+parcări = 751,22 mp
Circulații pietonale = 142,50 mp
Loc de joacă pentru copii = 60,03 mp
Platformă gospodărească = 6,00 mp
Spații verzi =1829,49 mp (55,43%)

ETAPA 2

– Construire Corp 2 – 24 de apartamente din care minim 15 apartamente cu 2 camere si maxim 9 cu o camera
– Amenajare circulații auto și pietonale
– Amenajare parcari
– Platforma gospodărească

S teren = 3300,00 mp
Sc existent = 493,17 mp
Sd existent = 1972,68 mp
Sc propus = 496,72 mp
Sd propus = 1986,88 mp
Sc total = 989,89 mp
Sd total = 3959,56 mp

regim de înălţime propus : P+2E+M
nr. parcări în incintă : 48
nr. garaje auto : 0

P.O.T. existent = 14,94 %
C.U.T. existent = 0,597
P.O.T. propus = 15,05 %
C.U.T. propus = 0,602
P.O.T. total = 29,99 %
C.U.T. total = 1,199

– BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS TOTAL

– ScONSTRUIT = 493.17 mp 496,72 mp 989,89 mp
– rampe / scări = 17,59 mp 20,19 mp 37,78 mp
– circulaţii auto + parcari = 751,22 mp 276,00 mp 1027,22 mp
– circulaţii pietonale = 142,50 mp 39,12 mp 181,62 mp
– loc de joacă pt copii = 60,03 mp 0,00mp 60,03 mp
– platformă gospodarească = 6,00 mp 6,00 mp 12,00 mp
– spații verzi = 1829,49 mp (55,43%) – 991,46 mp(30.04%)

VALOAREA ESTIMATIVĂ PENTRU ETAPA I

– Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 30.000,00 lei
– Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 30.000,00 lei
necesare obiectivului
– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 292.081,06 lei
– Cheltuieli pentru investiția de bază 4.054.939,36 lei
– Alte cheltuieli 578.815,75 lei

TOTAL GENERAL 4.985.836,17 lei
DIN CARE C+M 4.108.939,36 lei

VALOAREA ESTIMATIVĂ PENTRU ETAPA II

– Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 12.000,00 lei
– Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 15.000,00 lei
necesare obiectivului
– Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 291.830,05 lei
– Cheltuieli pentru investiția de bază 4.084.077,76 lei
– Alte cheltuieli 578.290,58 lei

TOTAL GENERAL 4.981.198,39 lei
DIN CARE C+M 4.105.077,76 lei

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI
TOTAL GENERAL 9.967.034,56 lei
DIN CARE C+M 8.214.017,12 lei

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va efectua pe cheltuiala sa documentațiile și lucrările legate de amenajarea terenului și asigurarea utilităților”, se arată înraportul ANL.

(11)

Leave a Reply