REABILITARE BLOCURI

Taxă de reabilitare termică

Taxă de reabilitare termică pentru recuperarea sumelor avansate de Consiliul Local pentru blocurile finanţate prin POR în proiectul “Îmbunătăţirea eficenţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 3”.

Valoarea totală a proiectului Bistrița 3 este de 12.062.445,45 lei, din care 60% (din cheltuielile eligibile) fonduri nerambursabile, 20% (din cheltuielile eligibile) contribuţia municipiului Bistriţa şi 20% (din cheltuielile eligibile) contribuţia proprietarilor apartamentelor.

Sumele variază între 1.800 și 5.000 de lei pentru fiecare apartament, raportat la suprafaţa acestora şi la valoarea lucrărilor executate în concret pentru fiecare apartament. Fiecare proprietar are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare hotărârii, să depună la sediul Direcţiei Economice, str. Alexandru Odobescu nr. 17, o declaraţie fiscala/decizie de impunere privind taxa de reabilitare termică datorată.
Plata taxei de reabilitare termică se eşalonează pe o perioadă de 6 ani, 8 ani, respectiv 9 ani, consideraţi ani calendaristici, în rate egale, începând cu anul urmator în care a fost facută recepția la terminarea lucrărilor.

Se exceptează de la recuperarea acestor sume următoarele categorii de persoane: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; persoane singure/familii care, în ultimele trei luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie este sub câştigul salarial mediu net pe economie. Scutirea se acordă pe baza unei cereri însoțită de documente justificative, depusă la registratura Direcției Economice din cadrul Primăriei Bistrița.

(11)

Leave a Reply