interiorautocar

Transport public local de persoane prin curse regulate în Bistriţa se dezbate în CL

A fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa.

„În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului Local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna martie 2016”, informează municipalitatea.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

„Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria municipiului Bistriţa, Registratură – Centrul de relaţii publice din str. Gheorghe Şincai, nr. 6, până la data de 29.02.2016 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263- 231046 sau prin email, la adresa primaria@primariabistrita.ro”, mai adaugă municipalitatea.

Gestiunea serviciului de transport public local a fost delegată operatorului de transport SC Transmixt SA, pe perioada 29.05.2009 – 29.05.2016.

„Principalele linii de transport, cu grad de încărcare ridicat, datorită lungimii traseelor şi rutelor de transport, sunt liniile 1, 2, 3. Cele 155 de staţii asigură necesarul călătorilor. Dinamica cererii de transport pe principalele linii, în speci­al cele care asigură accesul elevilor spre unităţile de învăţământ din zona centrală (B-ul Republicii), spre colegiile situate pe Calea Moldo­vei, respectiv zona Gării CFR are un caracter sezonier. Pe dura şcolii în intervalele orare 07-08, respectiv 14-16, înregistrându-se o creştere a cererii de transport. În timp ce pe perioada vancanţelor şcolare principala categorie de călători care utilizează transportul urban de de călători se înscriu în categoria de vârstă de peste 60 de ani (pensio­nari). Zone potenţiale cu deficit în numărul de autovehicule de transport călători prin curse regulate: Zona industrială respectiv zona Centurii ocolitoare (Drumul Cetăţii de la capătul liniei 5 – Staţia 90 până la intersecţia cu intersecţia cu strada Lucian Blaga, staţia 154) unde s-a sesizat că nu circulă decât autobuze pentru întreprinderile situate în această zonă; Zona Sigmir; Viişoara zona Spitalului Sano­vil şi Zona Blocurilor sociale (Heidenfeld); De asemenea pentru zona Spitalului Sanovil Viişoara a mai fost menţionat în mod repetat lipsa unei staţii pe ambele sensuri de deplasare (între şi dinspre munici­piu); Zona Ștefan cel Mare – Unirea; Introducerea unei linii de trans­port spre Schullerward (la sfârşit de săptămână, pe durata verii). Analiza traseelor liniilor de transport urban de călători prin curse regulate, programul de sosire/plecare a autovehiculelor de transport persoane din staţii, corelate cu datele de trafic arată o den­sitate ridicată a mijloacelor de transport urban călători pe 2 segmen­te de drum în intervalele orare cu o densitate ridicată a traficului. Aceasta duce la scăderea vitezei medii de deplasare, respectiv gene­rează întârzieri a acestora faţă de programul afişat în staţii. Analiza graficelor de transport (orarul plecărilor/sosirilor) şi rutele de transport a autovehiculelor operatorilor de transport călători care asigură transportul intrajudeţean prin curse regulate s-a observat că pe principalele artere de trafic din municiul Bistriţa (care asigură legătura între intrările/ieşirile din municipiu cu Augara Bistriţa, situată în zona Gării CFR – Str. Rodnei) – Str.Libertării, B-dul Independenţei, Str. Gării, B-dul Decebal, Str. Andrei Mureşanu, Str. Năsăudului respectiv Calea Moldovei, în intervalele orare cu fluxuri de trafic ridicate (06-08, respectiv 14-18) la autovehiculele de trans­port public urban se adaugă şi un număr ridicat de autovehicule de transport călători intrajudeţean. Aceasta are efect negativ asupra flu­enţei fluxurilor de trafic, realizându-se şiruri de aştepare de lungime considerabilă în special în zona sensurilor giratorii”, se arată în document.

(20)

Leave a Reply