primaria

Ultima zi pentru înscriere a dosarelor !

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 12 octombrie 2016, ora 10.00, proba scrisă și în data de 14 octombrie 2016, orele 10,00, interviul, concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice pe durată determinată de consilier grad superior la Serviciul educatie, turism–Direcția comunicare.

Condiţii specifice de participare sunt:
– să fie absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– să aibă vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcței publice minim 9 ani.

„Condițiile generale de participare sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Concursul constă în probă scrisă şi interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, P-ţa Centrală nr.6.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul resurse umane, organizare în termen de 8 zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, începând cu data de 30 septembrie 2016 până în data de 07 octombrie 2016, inclusiv.
Anunțul și Bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei si pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primaria-informaţii administrative-anunţuri posturi vacante) începând cu data de 30 septembrie 2016”, informează municipalitatea.

(31)

Leave a Reply